STAR-methodiek

Wat houdt de STAR- methodiek in?
STAR staat voor: Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Gedrag uit het recente verleden is de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Dat is de kern van de STAR-methode. Het komt erop neer dat je voorbeelden geeft van feitelijk (werk)gedrag dat te maken heeft met het functieprofiel. Daarmee toon je aan dat je de functie waarop je solliciteert, goed zou kunnen vervullen. Voorbeeld: als je solliciteert naar de functie van verkoper, dan zou tijdens het sollicitatiegesprek de volgende vraag aan je gesteld kunnen worden: “Wat was je meest lastige klant?” Aan de hand van de STAR-methode kun je deze vraag concreet beantwoorden:

Situatie
Wat speelde er?
In 2005 was ik als verkoper werkzaam in een doe-het-zelfwinkel. Ik stond die dag achter de servicebalie. Een klant kwam terug met een rolgordijn, dat voor hem op maat was gemaakt. Hij wilde het terug brengen, want de afmetingen waren niet correct.

Taak
Wat waren je taken?
Mijn taak was om de klant duidelijk te maken dat maatwerk nooit wordt terug genomen. Dat was hem ook verteld toen hij het rolgordijn bestelde. Toen ik hem dit vertelde, werd hij heel kwaad en wilde mij met het rolgordijn slaan.

Activiteiten
Wat heb je concreet gezegd of gedaan?
Ik bleef kalm en heb daarnaast de klant op een rustige en vriendelijke toon duidelijk gemaakt dat ik begrip had voor zijn probleem. En dat ik het ook heel vervelend vond, maar dat ik er graag op een normale manier over wilde praten.
Ten slotte maakte ik duidelijk dat ik de politie zou bellen, als hij niet zou kalmeren.

Resultaat
Wat gebeurde er daarna?
De klant werd rustig en het gesprek kon op een redelijk normale toon worden voortgezet.

Als je dit model gebruikt voor je sollicitatiebrief, volstaat het om in een paar korte zinnen je beweringen met feiten of een voorbeeld te illustreren. Maak het niet te uitgebreid.

STAR of STARR?
Aan de afkorting STAR wordt soms nog een R toegevoegd, die staat voor reflectie. Door te reflecteren verbind je conclusies aan je handelen. Eigenlijk kun je de STAR-methode nooit goed gebruiken zonder enige mate van reflectie te plegen (een paar uitzonderingen daargelaten). STAR en STARR staan dus feitelijk voor hetzelfde. Wel is het zo dat als je wilt leren van een situatie, je nooit zonder de R van reflectie kunt. Ben je alleen op zoek naar feiten, bijvoorbeeld om die goed te kunnen beschrijven in een sollicitatiebrief, dan zul je wat minder nadruk hoeven leggen op de reflectiecomponent.


Voorbereiding
Als voorbereiding op je sollicitatiegesprek is het verstandig om de STAR-methode thuis te oefenen, bijvoorbeeld met een vriend of vriendin, zodat je tijdens het gesprek pakkende en duidelijke praktijkvoorbeelden kunt noemen. Het beste is om dit doen aan de hand van de vaardigheden en eigenschappen die nodig zijn voor de functie waarnaar je solliciteert. Deze worden genoemd in het functieprofiel in de vacaturetekst.

Het geeft het gesprek een positieve wending als je je geschiktheid voor de functie niet alleen duidelijk kunt verwoorden, maar ook kunt onderbouwen aan de hand van concrete voorbeelden.

Kies uit het functieprofiel drie of vier vaardigheden of eigenschappen waarvan jij denkt dat ze het de belangrijkste zijn voor de functie. Beschrijf bij elke vaardigheid of eigenschap een toepasselijke (werk)situatie uit het recente verleden. Ga vervolgens na welke taak jij daarin had, daarnaast welke acties jij hebt ondernomen en ten slotte wat het bereikte resultaat was. Kijk in de lijst met voorbeelden van competentiegerichte vragen voor een idee wat voor vragen een sollicitatiecommissie je zou kunnen stellen.

Heb je geen of nog niet zo veel werkervaring? Gebruik dan situaties uit je opleiding of andere activiteiten, zoals vrijwilligerswerk of sportclub.

Tips
Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de inhoud van je sollicitatiebrief en je cv. Bluf niet en vertel zeker geen leugens of halve waarheden. Houd je verhaal kort en concreet. Ten slotte: gebruik alleen voorbeelden uit het recente verleden.

Meer weten? Contact ons!

Bron: carrieretijger